Znajdziemy za Ciebie

Działka inwestycyjna ARCHIWALNA

Marki (Mazowieckie)
10 395 000 PLN
1 050 zł/m2
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia -
  • Powierzchnia 9900m2

Działka inwestycyjna - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

Działka o powierzchni 9900 m2
która znajduje się w pobliżu centrum handlowego M1 i trasy toruńskiej.
Szerokość działki 50 m.
Działka przylega do ul. Piłsudskiego.

Informacja z planu dla działki

1. Tereny zabudowy usługowej i przemysłowej oznaczone są na rysunku planu symbolem PU.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obwiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) Ustala się lokalizację obiektów usługowych oraz nieuciążliwych obiektów
przemysłowych i rzemieślniczych.
2) Nieprzekraczalna wysokość zabudowy wynosi 2 kondygnacje
3) Parkingi i garaże dla wszystkich nowowznoszonych obiektów powinny być
zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony.
4) Dopuszcza się jedynie zorganizowany sposób odprowadzenia ścieków.
5) Dopuszcza się zabudowę jednorodzinną, na działkach o powierzchni minimalnej 1000
m² i wysokości maksymalnej 2,5 kondygnacji z zachowaniem co najmniej 60%
biologicznie czynnej powierzchni działki.

Obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
1) ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska wywołana przez obiekty
usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji i tym samym wywoływać
konieczności ustanawiania strefy ochronnej,
2) obiekty usług produkcyjnych, baz, magazynów i składów traktowane będą, jako
mogące pogorszyć stan środowiska i w uzasadnionych wypadkach właściwy organ d/s
gospodarki przestrzennej i budownictwa przed wydaniem decyzji ustalającej warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu może zobowiązać inwestora do sprzędzenia oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko.
___________RODO : HOMEPLUS Nieruchomości z siedzibą w (05-250) Radzyminie, Al. Jana Pawła II 1B, informuje Państwa, iż podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez nasze biuro.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
- Dane mogą być udostępniane przez HOMEPLUS podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.).
- Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
- Administratorem danych jest HOME PLUS – Ireneusz Kurzyński oraz HOME PLUS - Małgorzata Kosińska z siedzibą w Radzyminie , Al. Jana Pawła II 1B, e-mail: . Przekazane przez Państwa osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz dodatkowo przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń – w celu ewentualnej ochrony prawnej administratora. Nie później niż rok po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane papierowe – trwale zniszczone. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
---------------------
UWAGA!*Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. HOMEPLUS Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność prezentowanych obiektów, staramy się jednak, aby informacje dotyczące ofert były możliwie najbardziej kompletne i aktualne.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: 22692/78/OGS
  • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15217837

Lokalizacja:

Mazowieckie, Marki ,

Zobacz także inne ogłoszenia:

15217837/pT/4/oT/#/